کالايار :: Kalayar Customs Brokers :: Our Services
امانت دارى و حفظ اسرار تجارى موکلين، سلامت عملکرد، کنترل دقيق حسابها، دلسوزى، دقت در محاسبات و تسريع در انجام امور محوله و توجه به آمار و استفاده از آخرين تصويبنامه ها و بخشنامه ها رمز موفقيت ماست.


خدمات:


- ترخیص کالا در حداقل زمان و هزینه در کلیه گمرکات کشور
- ترخیص قطعی و ترخیص موقت جهت کالاهای وارده توسط پیمانکاران داخلی
- آمادگی ترخیص سریع کالا بصورت حمل یکسره
- آمادگی ارائه خدمات تخلیه – بارگیری و انبارداری گمرکی و امکانات جابجایی و توزین کالا
- حمل و نقل دریایی محموله پروژه ها در محدوده آبهای داخلی ایران و خلیج فارس
- در اختیار داشتن دهها کامیون جهت حمل و نقل و ترانزیت داخلی و خارجی
- اخذ بیمه نامه باربری محموله های داخلی یا ترانزیتی
- واحدهای کالارسانی سریع السیر از کلیه مبادی ورودی وگمرکات کشور به انبارهای مورد نظر

 

سالها تجربه بهترین دليل برای خدمات سريع و قابل اطمينان امروز ماست.